Máriás Mozgalom

2016.10.21 20:01
Záró akkord!   Igen, aminek van egy kezdete, van vége, vagyis befejezése. Ez vonatkozik a MPM Máriás Mozgalom fiókunkra is, mivel maga a Kék könyvünk üzeneteinek tartalma is önmagában véve egy teljes és lényeges egységet képez, egy adott időszakot igyekezett megvilágítani, korunk eseményeiből...
2016.08.23 20:14
A katolikus hit rövid összefoglalása az Éneklő Egyház c. imakönyvből.   Hitünk rövid összefoglalása VI. Pál pápa "Az Isten népének hitvallása" szerint: Az egy Istenről. Hiszünk az egy Istenben, az Atyában, a Fiúban és aSzentlélekben. Ő teremtette a látható dolgokat, mint ezt a világot...
2016.06.02 20:51
Szembe az árral, az igazság, a hűség hullámain   Hogy „Amikor majd az Emberfia visszatér, talál-e hitet a Földön?” – TALÁLJON BENNÜNK! Kedves Testvéreim! Az  egyházi és polgári újév kezdetére általában megtartjuk az eltelt időszak mérlegét, és ennek egy nagyon lényeges eleme, a...
2016.05.01 09:05
  Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Küldöm Önöknek a Máriás Papi Mozgalom 2016-os Újévi Körlevelét, amelyet megkaptam Sóti János SJ atya, a magyar nyelvterületi felelősünktől, aki a mi – területi, körzeti felelősök – tevékenységünk koordinátora. Birman J. Atya már előrehaladott kora és...
2016.03.29 08:49
KEDVES TESTVÉREK            A magyarországi Máriás Papi Mozgalom ORSZÁGOS NAGY CÖNÁKULUMOT tart PÁLOSSZENTKÚTON, Petőfiszállástól kb. 2 km-re 2016. április 9-én, szombaton egész napos programmal a papok és a hívek számára. Mindenkit szeretettel...
2016.03.29 08:47
ELMÉLKEDÉS A 2016-os Újévi Körlevelünkből ezt értettem meg, személyes hitem, nézőpontom által   „Ez a 2016-os év az Irgalmasság éve: az emberiség annyira eltávolodott az Atyától, hogy csak egy nagy Irgalmasság tudja azt megmenteni. „csak egy közbelépés Fentről (...) adhat reményt egy kevésbé...
2016.01.28 12:17
MÁRIÁS PAPI MOZGALOM   Üdvözlégy...
2015.12.11 08:29
Személyes nyilatkozatom   Hitbeli meggyőződésemről amelyet nyilvánosságra hozok és vállalom a következményeit is, mert a kétszínűséget és megalkuvás álarcát tovább nem bírom viselni, benső, lelki életemet olyan fokú meghasonlásba sodorná, aminek tragikus, örökérvényű következményeit könnyű...
2015.12.06 21:28
Stefano Gobbi atya utódja, a Máriás Papi Mozgalom nemzetközi felelőse, Laurent Larroque atya itt járt Magyarországon és Délvidéken (Vajdaságban), ez év szeptember 17-24-ig. Cönákulumokat tartott nyolc helyen ahogy azt már közöltük a programban. E nyolc hely közül hat Magyarországon és kettő...
2015.09.10 07:17
Rendkívüli kegyelmi ajándék!   Mindannyiunk számára, akiket érdekelnek a magán-kinyilatkoztatások üzenetei, a végső idők eseményei, különösen az Úr Jézus második eljövetelét megelőző, előkészítő események. Ebben a témában legilletékesebb lelkiség, jó negyven éves múlttal,  a Máriás Papi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>